menu

Nämä tiedot löytyvät Everduren käyttöehdoista

SHRIRO-tuotteilla on takuu, jota ei voida sulkea pois Australian kuluttajalain mukaan. Asiakas on oikeutettu korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen merkittävän vian perusteella sekä korvaukseen kaikista kohtuullisesti ennakoitavissa olevista menetyksistä tai vahingoista. Asiakas on myös oikeutettu tuotteen korjaamiseen tai korvaamiseen, jos tuotteen laatu ei ole hyväksyttävä, mutta vikaa ei voida katsoa merkittäväksi.

Takuuehdot ovat tuotteen mukana toimitetussa takuukortissa, ja asiakkaan on tutustuttava niihin ennen takuuvaateen esittämistä.

SHRIRO pyrkii pitämään kaikkia korjaukseen ja huoltoon tarvittavia varaosia saatavilla kohtuullisin kaupallisin ehdoin. SHRIRO ei kuitenkaan ole vastuussa viivästyksistä, jotka johtuvat tarvittavien osien hankinnasta tai olosuhteista, jotka eivät ole SHRIROn hallinnassa.

Takuu- ja varaosa-asioissa ota yhteyttä osoitteeseen: customercare@shriro.com.au

Tarvitsetko lisätietoja? Ota yhteyttä

Rekisteröi tuotteesi